USUWANIE DPF / FAP

USUWANIE DPF / FAP

Filtry cząstek stałych, nazywane skrótowo DPF / FAP, to elementy instalowane w układach wydechowych w celu redukcji emisji spalin do atmosfery. Z uwagi na swój stosunkowo niewielki rozmiar,  potrafią dość szybko się jednak zapychać. Gdy ich działanie zawodzi, mogą wymiernie utrudniać poprawną eksploatację pojazdu. Wielu kierowców odnotowuje takie zjawiska jak: rosnący poziom oleju, jego rozrzedzanie czy wzrost zużycia paliwa.

W jaki sposób poradzić sobie z problemem filtrów DPF / FAP? Możliwych rozwiązań jest kilka. Począwszy od doraźnych, polegających na regeneracji filtrów cząstek stałych. Po działania przynoszące długofalowe efekty, takie jak: wymiana czy definitywnie rozwiązujące problem usuwanie DPF / FAP. Każda z wymienionych usług dostępna jest w naszej ofercie. Wybór optymalnego rozwiązania zależny zwykle od Państwa preferencji, jak i funduszy jakie mają zostać przeznaczone. Podkreślić tu należy, iż wymiana jest najbardziej kosztowną opcją.